• Home
  • URL Drive to hosting

URL Drive to hosting

URL Drive to hosting
Tools Change URL Google drive  - Công cụ chuyển đổi link của Google Drive thành link host để sử dụng cho scripts, CSS, các file PDF, world, Power point, excel,...  (chèn công cụ này vào blog của bạn xem code cuối bài viết)

Công cụ chuyển đổi link URL Google drive thành link lưu trữ như ở dạng host để cho chúng ta chèn vào blog/website, đặc biệt là blogspot, nó thay thế cho google code (do tài khoản này hay bị ban bất thường làm mất file hots bất cứ lúc nào còn google drive thì không nó hoàn hảo với chất lượng và băng thông tốt nhất thế giới)

Code chèn Tools Change URL Google - Công cụ chuyển đổi link của Google Drive thành link host vào blogspot/blogger để sử dụng khi cần thiết. Bạn vào viết bài chọn HTML coppy và pate code dưới vào và nhấn xuất bản bài viết là xong: demo
<iframe frameborder="0" src="https://googledrive.com/host/0Byw7C9ZySpPVLThSWkozWjBpNzQ" style="height: 450px; width: 100%;"></iframe>

Categories

Recent News

[latest][5][recentright]

Toggle Content

Anext Introduction
Anext is a super flexible Theme with a modern backend that makes it incredible easy to build unique layouts by simply dragging and dropping your content into place
Layout Builder with dozens of easy to use elements
Just change the contents and everything done in minutes
Content Importer, to easily setup your site
With one click you get a site very similar to the theme demo.
Many layout styles
Lots of beautiful interactive elements like slideshows, galleries, tabs, toggles that help you showcase your best work
Responsive Layout and High Resolution Display
Works beautiful on modern high resolution displays: Smarthpones, iPads, Retina MacBooks, etc