• Home
  • CSS Optimizer

CSS Optimizer

CSS OPTIMIZER

Super compress (all in one line) ?Ban đầu công cụ này được tôi làm ra nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, nhưng nghĩ nó có thể có ích với nhiều người nên tôi post lên đây. CSS Optimizer này được thực hiện hoàn toàn bằng Javascript. Nó có thể thực hiện những công việc sau trong việc tối ưu CSS:
  • Xóa bỏ các ký tự trắng (các dấu tab, dấu cách, dấu xuống dòng) thừa thãi, bao gồm cả các dấu trắng trước và sau các dấu hai chấm (:), chấm phẩy (;)
  • Xóa bỏ ký tự chấm phẩy (;) cuối cùng trước dấu đóng ngoặc nhọn (})
  • Thu gọn các mã màu HTML thành dạng ngắn gọn (từ #ffffff thành #fff)
  • Thu gọn các đoạn mã CSS dành cho margin và padding (từ dạng margin: 5px 0px 5px 0px thành margin:5px 0). Hỗ trợ cả 3 dạng viết ngắn.
Ngoài ra, có thêm 2 tùy chọn có thể giúp bạn tối ưu tới mức tối đa là xóa bỏ comments và thu gọn tất cả code CSS trên 1 dòng. Tuy vậy, code sau khi tối ưu sẽ rất khó nhìn, đặc biệt là thu gọn chúng trên 1 dòng).

Lưu ý:
Đây không phải là công cụ nhằm định dạng (format) code CSS (còn gọi là beautifier), nó chỉ nhằm thu gọn kích thước của file CSS mà thôi. Tuy vậy, nếu bạn không đánh dấu vào ô Super compress thì code của bạn sẽ có dạng sau:
body{line-height:1}
ol,ul{list-style:none}
blockquote,q{quotes:none}
Đây cũng là 1 dạng format code CSS được ưa thích (trong đó bao gồm cả tôi).
Còn nếu bạn thực sự cần 1 công cụ để tạo ra format theo ý mình, thì hãy thử Format CSS Online.
Công cụ này được Hỗn Tạp phát triển

Categories

Recent News

[latest][5][recentright]

Toggle Content

Anext Introduction
Anext is a super flexible Theme with a modern backend that makes it incredible easy to build unique layouts by simply dragging and dropping your content into place
Layout Builder with dozens of easy to use elements
Just change the contents and everything done in minutes
Content Importer, to easily setup your site
With one click you get a site very similar to the theme demo.
Many layout styles
Lots of beautiful interactive elements like slideshows, galleries, tabs, toggles that help you showcase your best work
Responsive Layout and High Resolution Display
Works beautiful on modern high resolution displays: Smarthpones, iPads, Retina MacBooks, etc