• Home
  • Treo câu đối Tết hai bên cho blogger, blogspot giống Tuoitre.vn 2015

Treo câu đối Tết hai bên cho blogger, blogspot giống Tuoitre.vn 2015

Hôm nay vào báo Tuoitre.vn đọc tin tức thấy hai bên treo câu đối đẹp quá thế là mượn về treo vào site liền. Tiện thể chia sẻ cho bạn nào cần thì coppy về dùng. Chúc các bạn đón một cái tết mới như nội dung trong hai câu đối nhé:

Năm mới hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân vinh hoa phú quý về

Nếu bạn nào chư biết thêm vào như thế nào thì tham khảo bài viết: Tổng hợp trang trí Tết cho Blogger, blogspot (nội dung như phần code 1)
Code như demo ở site: Vinhtravel.com
[<a style="display:scroll;position:fixed;Top:-100px;left:-220px;" href="http://www.vinhtravel.com/"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-HCPwKjGLFEU/VN74cHbRIaI/AAAAAAAARCQ/pF0DM36IFKY/s1600/tet-left.png" /></a> <a style="display:scroll;position:fixed;Top:-50px;right:-300px;" href="http://www.vinhtravel.com/"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-jgSyUmnC9NE/VN74edGduoI/AAAAAAAARCY/4peIfGZRZ_0/s1600/tet-right.png" /></a>]

Chú ý: Thay đổi các thông số được tô màu để cho banner câu đối hiển thị phù hợp với site của bạn. Chúc thành công!

Recent News

[latest][5][recentright]

TOGGLE CONTENT

NASA Website SEND YOUR NAME TO MARS
Layout Builder with dozens of easy to use elements
Just change the contents and everything done in minutes
Content Importer, to easily setup your site
With one click you get a site very similar to the theme demo.
Many layout styles
Lots of beautiful interactive elements like slideshows, galleries, tabs, toggles that help you showcase your best work
Responsive Layout and High Resolution Display
Works beautiful on modern high resolution displays: Smarthpones, iPads, Retina MacBooks, etc