Treo câu đối Tết hai bên cho blogger, blogspot giống Tuoitre.vn 2015

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Treo câu đối Tết hai bên cho blogger, blogspot giống Tuoitre.vn 2015

Hôm nay vào báo Tuoitre.vn đọc tin tức thấy hai bên treo câu đối đẹp quá thế là mượn về treo vào site liền. Tiện thể chia sẻ cho bạn nào cần thì coppy về dùng. Chúc các bạn đón một cái tết mới như nội dung trong hai câu đối nhé:

Năm mới hạnh phúc bình an đến
Ngày xuân vinh hoa phú quý về

Nếu bạn nào chư biết thêm vào như thế nào thì tham khảo bài viết: Tổng hợp trang trí Tết cho Blogger, blogspot (nội dung như phần code 1)
Code như demo ở site: Vinhtravel.com
[<a style="display:scroll;position:fixed;Top:-100px;left:-220px;" href="http://www.vinhtravel.com/"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-HCPwKjGLFEU/VN74cHbRIaI/AAAAAAAARCQ/pF0DM36IFKY/s1600/tet-left.png" /></a> <a style="display:scroll;position:fixed;Top:-50px;right:-300px;" href="http://www.vinhtravel.com/"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-jgSyUmnC9NE/VN74edGduoI/AAAAAAAARCY/4peIfGZRZ_0/s1600/tet-right.png" /></a>]

Chú ý: Thay đổi các thông số được tô màu để cho banner câu đối hiển thị phù hợp với site của bạn. Chúc thành công!

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage