Flat News - Blogger template tin tức và tạp chí

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Flat News - Blogger template tin tức và tạp chí

Flat News là một Blogger template tin tức và tạp chí . Mẫu này là rất dễ dàng sửu dụng  mà không cần phải chạm vào mã (code). Flat News đáp ứng 100% tính năng chỉ cần kéo thả để xây dựng thiết kế site riêng của bạn.

Các tính năng chính:
 • 100% Reponsive
 • Build home layout by add / drag / drop widgets (very easy change the sorting of the label sections or repeat label sections)
 • Smart Resize Thumbnail
 • Auto detect social icons
 • Ads ready
 • Build drop down menu by add widgets
 • Support shortcodes
 • Custom 404 page
 • Allow post reviews
 • Advance Editor: upload background images, change background color, key colors, fonts.
 • Very friendly Admin Panel
 • Well Documentation
 • Threaded comments with emoticons
 • Support Print CSS and allow visitors share articles email
 • Allow visitors increase / decrease text size and auto remember for future.
 • Facebook and Disqus comment ready and easy to allow visitors switch, auto remember for future.
 • Related posts ready.
Lưu ý: Bản tải về chỉ là bản dùng thử để sử dụng tốt hơn và chất lượng hơn bạn vui lòng mua template Flat News để được hỗ trợ cập nhật tốt nhất và đó cũng là ủng hộ công của người thiết kế ra template này.

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage