Trang web tự thiết kế ảnh cover cho Facebook Timeline

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Trang web tự thiết kế ảnh cover cho Facebook TimelineTimeline Cover Banner không chỉ cung cấp ảnh background theo nhiều chủ đề mà còn cho phép bạn tự tay thiết kế ảnh cover cho trang Timeline của mình, cũng như ảnh đại diện (profile picture). Bạn vào link Profile cover maker, upload ảnh rồi sắp xếp, cắt dán theo tùy ý thích. Bên cạnh đó trang này còn có tính năng thêm văn bản, hình dạng, vẽ tay và điều chỉnh độ bão hòa, độ sáng,... cho ảnh.

Sau khi thiết kế xong, bạn có thể lưu file ảnh dưới dạng PNG, sau đó tự upload lại lên Facebook để khoe với bạn bè.

Một số địa chỉ web cung cấp Facebook Timeline Covers Background miễn phí khác:

  1. http://thesitecanvas.com/
  2. http://timelinecoverbanner.com/
  3. http://coverjunction.com/
  4. http://www.faceitpages.com/
  5. http://itunes.apple.com/us/app/facebook-cover-designer/id482872625
  6. http://momcilopopov.com/covers.html

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage