Kỷ lục 6 ngày liên tiếp tại Phan Thiết với bao kỉ niệm

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Kỷ lục 6 ngày liên tiếp tại Phan Thiết với bao kỉ niệm

2 ngày 1 đêm Phan Thiết nhân 3 = tổng cộng 6 ngày bằng nguyên một tuần ròng rã đi đi về về. 2 ngày đầu với tư thế chủ động rất thoải mái!... 2 ngày kế tiếp không nằm trong kết hoạch và đi một cách đột xuất + với việc sử lý tình huống trên xe khá căng thẳng và tour này là đầu tiên mình đứng xuất tuyến không có chỗ ngồi đầu tiên trong đời (). 2 ngày còn lại khá nhẹ nhàng...  tour đi Phan Thiết mà đi vào đầu tuần, mùa thấp điểm thì các bác thấy Phiết Thiết vắng vẻ thế nào rồi. Tuy nhẹ nhàng nhưng cơ thể bắt đầu phản ứng tống đối không chịu làm việc vì mình đã căng người ra làm việc trong 4 ngày đầu đặc biệt là ngày tứ 3 và tứ 4 làm mình mệt mỏi và mất sức thực sự!... đang viết tiếp...
P/s: Hai ngày cuối may mắn còn có 2 người đẹp đi cùng đoàn thấy cũng đỡ!hehe...
Vịnh Travel

Error 404

The page you were looking for, could not be found. You may have typed the address incorrectly or you may have used an outdated link.

Go to Homepage