• Home
  • Kỷ lục 6 ngày liên tiếp tại Phan Thiết với bao kỉ niệm

Kỷ lục 6 ngày liên tiếp tại Phan Thiết với bao kỉ niệm

2 ngày 1 đêm Phan Thiết nhân 3 = tổng cộng 6 ngày bằng nguyên một tuần ròng rã đi đi về về. 2 ngày đầu với tư thế chủ động rất thoải mái!... 2 ngày kế tiếp không nằm trong kết hoạch và đi một cách đột xuất + với việc sử lý tình huống trên xe khá căng thẳng và tour này là đầu tiên mình đứng xuất tuyến không có chỗ ngồi đầu tiên trong đời (). 2 ngày còn lại khá nhẹ nhàng...  tour đi Phan Thiết mà đi vào đầu tuần, mùa thấp điểm thì các bác thấy Phiết Thiết vắng vẻ thế nào rồi. Tuy nhẹ nhàng nhưng cơ thể bắt đầu phản ứng tống đối không chịu làm việc vì mình đã căng người ra làm việc trong 4 ngày đầu đặc biệt là ngày tứ 3 và tứ 4 làm mình mệt mỏi và mất sức thực sự!... đang viết tiếp...
P/s: Hai ngày cuối may mắn còn có 2 người đẹp đi cùng đoàn thấy cũng đỡ!hehe...
Vịnh Travel

Recent News

[latest][5][recentright]

TOGGLE CONTENT

NASA Website SEND YOUR NAME TO MARS
Layout Builder with dozens of easy to use elements
Just change the contents and everything done in minutes
Content Importer, to easily setup your site
With one click you get a site very similar to the theme demo.
Many layout styles
Lots of beautiful interactive elements like slideshows, galleries, tabs, toggles that help you showcase your best work
Responsive Layout and High Resolution Display
Works beautiful on modern high resolution displays: Smarthpones, iPads, Retina MacBooks, etc